Midgardkonkurransen 2020

Påmeldte deltakere som ønsker å benytte Midgardkonkurransens akkompagnatører:

Ved innsending av noter til akkompagnatør, bruk post(a)midgardkonkurransen.no

Påmelding er gyldig når påmeldingsavgift er betalt og noter til akkompagnatør er sendt inn via e-post.
Konto 7159 05 45060 Horten kommune/kulturskolen, mrk 102321 Midgardkonkurransen

Egenandel for deltagelse i konkurransen er kr 750. Dette inkluderer akkompagnatør, sosialt og mat lørdag kveld.

Fullstendig påmeldingsinformasjon får du i vår brosjyre, som kan hentes hos din lokale kulturskole eller skriv til oss i kontaktskjemaet.
Se konkurransens reglement 2020 (PDF).
Påmeldingen er bindene.

  • (gjelder påmeldte under 18 år)
  • Kontaktinfo (foresatt eller påmeldt over 18 år).

  • Adresse

  • Detaljer