Komposisjonspris

Utvidet frist for påmelding 25. mars
Nasjonal komposisjonspris for komponister 25 år eller yngre
(født 1994 eller senere)

Komposisjonspris 2019

Komposisjonspris ble tildelt første gang i 2018

MIDGARD KOMPOSISJONSPRIS er en nasjonal komposisjonskonkurranse. Alle som har hjemmeadresse i Norge kan delta så lenge deltageren oppfyller kriteriene.
Komposisjonen kan bestå av en eller flere satser og verkets totale varighet skal være fra minimum 4 minutter til maksimum 6 minutter. Bidrag som overstiger 6 minutters varighet vil ikke bli vurdert.

INSTRUMENTER Bidraget skal komponeres for solo klaver. Vinnerkomposisjonen vil bli fremført av deltakere i klasse 2 og 3 under Midgardkonkurransen i september 2019.
Merk: Komposisjonen vil bli fremført av pianister i alderen 12–19 år. Juryen vil legge vekt på at komponisten tar hensyn til at utøverne ikke er vant til å spille nyere musikk. Tradisjonell notasjon er derfor å foretrekke. Komposisjonen leveres i PDFformat som vedlegg til epost. Bidraget sendes til post@midgardkonkurransen.no innen 25.03.2019
Lydfil ikke nødvendig, men kan vedlegges som .mp3. Fødselsdato, skole og musikalsk bakgrunn legges ved i e-post ved påmelding.

PRIS Det deles ut en 1. pris. Vinneren tildeles et diplom og en premiesum på kr. 20 000,–. Vinnerverket vil bli fremført ved minst to offentlige konserter i løpet av 2019–20, samt at Norsk Musikforlag gir tilbud om å inngå forlagskontrakt med opphaveren, samt utgi verket på noter.

JURY Juryen består av 3 medlemmer. Alle deltagere får en skriftlig tilbakemelding fra juryen innen tre uker etter offentliggjøring av vinnerverket. Se hjemmesiden.

KONTAKTINFORMASJON
Kunstnerisk leder: Dag Øystein Berger 906 97 817
Administrativ leder: Siri Andersen 915 77 478

Komposisjonsprisen er støttet av Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

Vigdisje VerheesVigdis Verhees – vinner av Midgard komposisjonspris 2018!

Vigdis har skrevet et verk for cello og klaver, med tittelen Herinneringen en Verlies (minner og savn). Juryen sier dette om verket: "Herinneringen en Verlies er et poetisk, vakkert og helhetlig stykke som viser at du har en personlig stemme som komponist. Instrumentene har fine og selvstendige stemmer, særlig cellostemmen er idiomatisk og velskrevet. Det åpne og til tider nedstrippede lydbildet åpner opp et tolkningsrom for utøveren og et lytterom for tilhøreren." Juryen har bestått av Bjørn Bolstad Skjelbred, Tanja Orning og Ørjan Matre.

Verket ble fremført av alle cellister i eldste klasse stryk under Midgardkonkurransen i 2018.