Kontakt oss

Har du spørsmål til oss kan du sende en e-post til post@midgardkonkurransen.no
eller kontakte administrativ leder Siri Andersen på telefon 915 77 478.

Kunstnerisk leder Dag Øystein Berger kan kontaktes på telefon 906 97 817.