Mesterklasser

I helgen 3. og 4. november arrangerer Midgardkonkurransen mesterklasser i Horten – på Karljohansvern og i Sentrumskirken. Vi åpner opp for 30 aktive deltakere innenfor klaver, sang, stryk og kammergrupper. 

Alle våre prisvinnere fra september 2018 får tilbud om å være aktive deltakere som en del av premien fra konkurransen. Vi åpner derfor for 19 plasser utover dette.

Mestere:

Johannes Weisser – sang; debuterte på Den Norske Opera i 2004 og har siden det vært en av Norges mest ettertraktede sangere både nasjonalt og internasjonalt. Synger på Europas største scener.

Helge Kjekshus – klaver; professor i klaver og en av våre mest talentfulle og ettertraktede norske musikere, både som solist og kammermusiker.

Lars Anders Tomter – stryk; professor i bratsj på Norges Musikkhøgskole og er en av vår tids mest fremtredende bratsjister.

Lørdag kveld inviterer mesterne til konsert sammen med utvalgte deltagere. Dette er en unik mulighet til å møte disse musikerne!

Påmeldingsfrist:

NB! Vi forlenger påmeldingsfristen til 07.10.18!

Påmeldingsfrist er 24.09.18 for både aktive og passive deltakere. Aktive deltagere må sende en kort søknad med navn, alder, lærer, studiested/kulturskole, instrument og repertoar. Skriv også om du ønsker akkompagnatør fra oss. Akkompagnementsnoter legges ved søknaden. Passive deltakere sender inn navn, alder, instrument og om du ønsker å delta en eller to dager.

All påmelding skjer til post@midgardkonkurransen.no

Deltakeravgift:

Deltakeravgiften er på kr. 1000,- for aktive deltakere. Passive deltakere betaler kr. 500,- for en dag og kr. 750,- for to dager. Alle priser er inkludert lunsj fra Gamlehorten gjestegård. Påmeldingen er bindende og betalingsfristen er 24.09.18. Betalingen skjer til konto 7159 05 45060 (Horten kulturskole) og merkes med «102321 Mesterklasser»