Opplysninger og håndtering

Følgende opplysninger blir samlet inn:

Navn

Telefonnummer

E-post adresse

Opplysningene betraktes ikke som sensitive i henhold til Personopplysningsloven. Mer informasjon; https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personopplysninger/

Opplysningene vil brukes som nevnt ovenfor, og vil deretter makuleres. Opplysningene oppbevares i maks 2 år. Kun de som trenger opplysningene for å gjennomføre oppgaven vil få tilgang til opplysningene.

Dine rettigheter

For innsyn i dine personopplysninger i Midgardkonkurransen i Horten kommune. Hvis det finnes personopplysninger som er uriktige eller unødvendige så kan du kreve opplysningene rettet eller slettet. Er du usikker på om Horten kommune ivaretar dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR), kontakt personvernombudet på pvo@horten.kommune.no. Datatilsynet kan også kontaktes direkte.